Huayang Nianhua Hotel Beijing

Near Huayuanzha Road (Section B, Dongyi International Media Industrial Park Pase III) Beijing China | 960m from Metro Station:Gaobeidian

Huayang Nianhua Hotel BeijingOver view
All Photos

Huayang Nianhua Hotel Beijing

Near Huayuanzha Road (Section B, Dongyi International Media Industrial Park Pase III) Beijing China | 960m from Metro Station:Gaobeidian